Betalings voorwaarden

Betaalmogelijkheden bij CreoServer


Bij Creoserver bieden we verschillende betaalmogelijkheden aan. U kunt betalen via de volgende betaalmogelijkheden:


- iDEAL
- SEPA
- Creditcards:
- Visa (Wereldwijd)
- Mastercard (Wereldwijd)
- American Express (Wereldwijd)
- Cartes Bancaires (Frankrijk)
- Postepay (Italië)
- Diverse Buitenlandse banken binnen de EU
- Bancontact (België)
- Belfius (België)
- KBC/CBC (België)
- Cartes Bancaires (Frankrijk)
- Giropay (Duitsland)
- EPS (Oostenrijk)
- Sofort (Hele EU)
- Klarna direct pay (Zweden, Spanje, Italië, Oostenrijk, Finland, Duitsland)

- PayPal
- Apple Pay
- IBAN bankoverschrijvingen
- Contante betalingen bij afhaal
- Op rekening (alleen vaste klanten met koopgeschiedenis)


Bij PayPal-betalingen worden er PayPal-kosten in rekening gebracht. Deze kosten, inclusief 3,5% toeslag, zijn voor rekening van de koper. Voor meer informatie kunt u kijken op de PayPal-website.
De meeste betalingen worden uitgevoerd via een veilige applicatie van Mollie B.V. - www.mollie.com. De kosten hiervan worden gedragen door CreoServer.com. Op dit moment is het niet mogelijk om te pinnen bij ons kantoor, maar u kunt wel gebruikmaken van internetbankieren op uw eigen laptop/smartphone of gebruikmaken van onze beschikbare pc's.

2.2 Offertes en Proforma

Voor proforma's en offertes hanteert Creoserver een termijn van 12 dagen. De startdatum van deze termijn staat vermeld onder "proforma/offerte datum" op het betreffende document. Na het verstrijken van deze periode kunnen er geen rechten meer worden ontleend aan voorraad of prijzen. Het verlengen van de termijn van 12 dagen kan alleen plaatsvinden in overleg met Creoserver. Creoserver behoudt zich het recht voor om een offerte of proforma in te trekken zonder opgave van redenen. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op schriftelijke offerte- of proforma aanvragen waarbij de datum van de e-mailwaarin akkoord is gegeven als startdatum geldt voor de genoemde 12 dagen.

2.3 Prijzen en kortingen

Alle prijzen op Creoserver.com worden weergegeven exclusief BTW. Vaak wordt de prijs inclusief BTW ook vermeld in een kleiner lettertype. Daarnaast kunnen er eventuele kosten voor transport, administratie of uurtarieven van toepassing zijn. De prijzen op Creoserver zijn gebaseerd op inkoopprijzen en marktwaarde die wij hanteren. Hierdoor kunnen er geen rechten worden ontleend aan eerder vermelde prijzen voor producten.
Kortingsprijzen, percentages of aanbiedingen zijn uitsluitend van tijdelijke aard. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan eerder verleende kortingen of aanbiedingen.

2.4 Betaalverplichting

De betaling dient vooraf te worden voldaan: tenzij u bij Creoserver de mogelijkheid heeft om via customer portal op rekening te kunnen bestellen, u betaald bij het afhalen van uw bestelling, of schriftelijk anders overeengekomen. Na ontvangst van de betaling zal Creoserver een factuur versturen. De levering van goederen vindt pas plaats nadat het volledige factuurbedrag is voldaan.
Indien de klant niet op de vervaldag heeft betaald, is er een rente verschuldigd van 2% per maand over het openstaande bedrag, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Betalingen worden in eerste instantie gebruikt om rentekosten en oudere facturen te voldoen, zelfs als de klant aangeeft dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

In het geval van klanten die producten op rekening mogen bestellen, hanteren wij de volgende voorwaarden. U dient het openstaande bedrag van uw bestelling binnen 14 dagen te voldoen. Indien de betaling niet tijdig plaatsvindt, wordt eerst een betaalherinnering verzonden, gevolgd door twee aanmaningen. Bij uitblijvende betaling worden uw Customer Portal en de kredietmogelijkheid opgeschort, en wordt de zaak overgedragen aan een gerechtsdeurwaarder. Eventuele bijkomende kosten voor juridische stappen of het terugvorderen van de geleverde producten komen volledig voor rekening van de klant.

Bij niet-tijdige betaling behoudt Creoserver zich het recht voor om haar prestatie op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de klant recht heeft op schadevergoeding. Eventuele kosten verbonden aan incasso van de vordering worden aan de klant in rekening gebracht volgens de geldende tarieven van de de door Creoserver aangenomen advocaat, met een minimum van €225 per factuur.
Creoserver kan te allen tijde verlangen dat de klant voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties, op een door Creoserver aangegeven wijze. Verrekening is niet toegestaan en klachten of garantieclaims geven geen recht op uitstel of gedeeltelijke betaling. Er wordt in dergelijke algemene gevallen geen rekening-courantverhouding aangehouden tussen Creoserver en haar klanten.

De eigendom van de geleverde producten/diensten wordt uitdrukkelijk voorbehouden doorCreoserver en blijft eigendom van Creoserver totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
Deze volledige betaling omvat alle kosten, rente, eerdere en latere leveringen, verrichte diensten, evenals schadevorderingen als gevolg van tekortkomingen in de nakoming.

2.5 Bankgegevens Creoserver

Naam: CreoServer B.V.
Bank: Rabobank IJsseldelta Zwolle
Adres: Willemskade 1, 8011AC Zwolle
Tel: 088 722 6600

 

Account Nr.: 1012.33.981
BIC/SWIFT: RABONL2U
IBAN-nr.: NL50 RABO 0101 2339 81

 

 

2.6 Betalingstermijnen

Tenzij anders aangegeven, dient betaling voor producten of diensten die bij CreoServer zijn aangeschaft, te geschieden bij het plaatsen van de bestelling. De klant is verantwoordelijk voor het zorgen dat de betaling binnen de aangegeven termijn van 14 dagen wordt voldaan. Het niet tijdig voldoen van de betaling kan leiden tot vertraging in de levering en kan mogelijk zelfs tot annulering van de bestelling leiden.

2.7 Valuta en Wisselkoersen

Alle prijzen op CreoServer.com worden weergegeven in de lokale valuta (€, Euro) en exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Indien betaling plaatsvindt in een andere valuta, wordt de toegepaste  isselkoers bepaald door de bank of betalingsprovider van de klant. CreoServer is niet verantwoordelijk voor eventuele variaties in wisselkoersen of gerelateerde kosten die tijdens het betalingsproces worden gemaakt.

2.8 Factuur

Na een succesvolle betaling ontvangt de klant een de factuur per e-mail of notificatie. Het is aanbevolen om de factuur te bewaren voor toekomstige referentie en mogelijke vragen. Vervroegd aanvragen van de factuur kan besproken worden middels schriftelijk of telefonisch contact.

2.9 Teruggaven en Retouren

Teruggaven of retouren zijn onderworpen aan het teruggavebeleid van CreoServer. Indien een teruggave wordt goedgekeurd, zal het terug te betalen bedrag worden gecrediteerd naar de oorspronkelijke betaalmethode die voor de transactie is gebruikt. Teruggave door Creoserver kan maximaal 7 dagen duren. Waneer dit niet het geval is, dient u contact op te nemen met Creoserver. Raadpleeg het  eruggavebeleid op de webshop voor gedetailleerde informatie over de voorwaarden, procedures en tijdslijnen.