Onze RMA / Retourbeleid

RMA & Retourprocedure van Creoserver

 

Bij een technisch defect binnen de garantietermijn en -voorwaarden van Creoserver, een juiste bestelling die verkeerd geleverd is, beschadigde producten/verpakking of een DOA (death on arrival), kunt u een RMA-procedure aanvragen. Indien u gebruik wilt maken van deze procedure, raden wij u aan om de volgende bepalingen zorgvuldig door te lezen en in acht te nemen, zodat de afhandeling spoedig verloopt.

- Uw product valt binnen de gestelde garantie termijn bij aankoop van uw product. U kunt hiervoor uw order terug vinden op onze Customer Portal. Indien u als gast heeft besteld, dient u de factuur te kunnen overleggen die u in pdf formaat via e-mail heeft verstuurd. Verwijder deze dus nooit! 

- U heeft bij Creoserver een Customer Portal account waarin verdere afhandeling van uw RMA/DOA wordt verricht, Wij nemen geen RMA/DOA in behandeling zonder een Customer Portal account (met uitzondering van gast bestellingen op de webshop).

- Serienummers van producten (en onderdelen hiervan) worden geregistreerd binnen onze CRM. Wij controleren altijd retour producten op serienummer voor wij met reparatiewerkzaamheden bezig gaan.

- U dient uw product compleet inclusief handleiding, kabels, drivers disks of andere randapparatuur naar ons te versturen. Indien dit niet compleet is, behoud Creoserver zich het recht voor om de RMA te mogen weigeren. Dit mede omdat Creoserver dit mogelijk ook niet bij de leverancier kan aanmelden als RMA/DOA.

- U dient uw product goed verpakt met voorkeur in de door ons gegeven verpakking terug te sturen naar Creoserver. Wanneer er beschermingsmateriaal om het product heen mist, beschouwen wij dit als transportschade vanuit de klantzijde.
- U dient een volledig ingevuld RMA formulier welke te downloaden is via de Customer Portal met het product mee te sturen. Zonder dit document weten wij niet van wie de RMA afkomstig is. Wij nemen deze dan ook niet in behandeling.

- Als de garantie (op nieuwe producten) rechtstreeks onder de fabrikant valt, dient u zelf de RMA afhandeling met de fabrikant te ondernemen. Wel kunt u van Creoserver hiervoor de contactgegevens verkrijgen.

- De transportkosten voor het terug versturen van een RMA/DOA zijn voor de klant zijn rekening. Het versturen van het gerepareerde/vervangende product terug naar de klant zal voor rekening van Creoserver zijn.

- Wanneer klant een RMA/DOA bij creoserver heeft aangemeld, zal het product binnen 14 werkdagen bij Creoserver verwacht worden. Wanneer na 14 dagen het product niet binnen is, zal Creoserver de RMA als opgelost beschouwen en de procedure sluiten. De aanmeldingwordt dan alsnog gezien als RMA aanvraag volgens de voorwaarden binnen de “redelijke termijn” sectie binnen deze algemene  voorwaarden.

6.2 Redelijke termijn

De redelijke termijn is de acceptabele tijdsduur waarbinnen wij verplicht zijn om een defect product te repareren of te vervangen. Deze termijn kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type product, de complexiteit van de reparatie, de door de fabrikant geschatte reparatieduur en de beschikbaarheid van onderdelen. Creoserver behoudt echter het recht om een maximale RMA-proceduretijd van 60 dagen aan te houden, en twee RMA-aanvragen zijn vereist voordat Creoserver wettelijk verplicht is om een nieuw vervangend exemplaar aan te bieden.

Binnen deze redelijke termijn zullen wij alle nodige stappen ondernemen om het defect te verhelpen. Dit kan betekenen dat het product wordt gerepareerd of, indien reparatie niet mogelijk is, vervangen wordt door een nieuw exemplaar. Indien het binnen de redelijke termijn niet haalbaar blijkt om het defect te herstellen, zullen wij de klant op de hoogte stellen van de voortgang en eventuele alternatieve  plossingen bespreken.

6.3 Besteld als gast

Als u als gast heeft besteld bij Creoserver via de webshop en geen Customer Portal heeft, kunt u nog steeds een RMA-aanvraag indienen voor uw RMA/DOA-product. In dit geval dient u uw RMA aan te melden via info@creoserver.com. Vergeet niet om duidelijk uw NAW-gegevens, inclusief bedrijfsgegevens, het factuurnummer, het defecte product en de problemen die het product ondervindt, te vermelden. U kunt eventueel ook foto's van het product meesturen om de voortgang van de RMA-procedure te versnellen.